ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot


กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

บุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************************************************************************************************

 

นายธีรพงษ์   จันทรัง

ตำแหน่ง ครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นางสาวรัตนาภรณ์   ทิพย์ผ่อง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรกฤษณ์   พัดปุย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงตา   นิคม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุวธิดา   พัดปุย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเรณุกา   วนิชพิมลอนันต์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นายปรีชา   ชาวเรือหัก

ตำแหน่ง ครู

นางสาวลักคนา   จุฬาลักษณานุกูล

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวปุณยนุช   ทองวิชิต

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวรุ่งฤดี   ยังน้อย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศศิธร  สายวัน

ตำแหน่ง ครู


นายฐานันท์   ทองอ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนันธิยา  จังมีโคตร 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

บุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************************************************************************************************

 

นางสาวเปียทิพย์   อินทรศาสตร์

ตำแหน่ง ครู 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์  

 

นางวรรณศร   ขอสกุลไพศาล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางวดี   อิสลาม

ตำแหน่ง ครู

 

นายพุทธิชัย  สุริยุทธ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

นางสุภาภรณ์   อุตตโรพร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

นายอานนท์   ตนดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นายกรินทร์   วังทะพันธ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวสุดารัตน์   บุญเฉย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง