ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot


สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

บุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

*******************************************************************************************************

นางเพ็ญศรี   เพ็งวงษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

นางเรไร  จิตอาคะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 

นางสาวสาวิตรี   แก้วคำรอด

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชัญญานุช  โสรส

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาววิจิตรา   จุใจล้ำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพานิตา   ขุนฤทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวกาญจนา  ผาจบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวนัชริดา  อยู่นัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวอัญชนา  สีวะกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรัชฎาภรณ์   ชิตภักดิ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวกมลวัลย์  พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง