ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot

dot


กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 

บุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

*******************************************************************************************************

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ   เย็นเพ็ชร

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

นายอดิเรก   รื่นเสือ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพลพัฒน์   คุ้มอ่ำ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกนกวรรณ   กล่อมดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายภูเมศ  แสงพรหม

ตำแหน่ง ครู

 

นายศาสตรา  สุภาสัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย