ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot


วิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

วิชา ทัศนศิลป์

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 

 

 

หัวข้อ

 

 

วันที่

 

ใบความรู้/ใบงาน

เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์

18 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ (1)

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ (1)

เรื่อง 1.2 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

25 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

ใบงาน_เรื่อง_เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

 

เรื่อง 1.3 สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

1 มิ.ย. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

ใบงาน_เรื่อง_สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์

เรื่อง 1.4 ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

8 มิ.ย. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.5 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

15 มิ.ย. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.6 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

22 มิ.ย. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ (1)

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.7 ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

28 มิ.ย. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.8 สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

13 ก.ค 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

ไม่มีใบงาน

 

  

 

 ส่งใบงาน ม.2 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 1 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.2 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 2 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.2 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 3 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.2 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 4 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.2 ทัศนศิลป์ หน่วยที่ 5 ที่นี่

 
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทรน้อย 2

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา สังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 article
วิชา ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2