ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot


วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  

รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104

 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

 

 

หัวข้อ

 

 

วันที่

 

ใบความรู้/ใบงาน

เรื่อง 1.1 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย

5 พ.ย. 62

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย (3)

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.2 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

12 พ.ย. 62

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ไม่มีใบงาน

เรื่อง 1.3 วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์

19 พ.ย. 62

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์

ไม่มีใบงาน

 

 

  ส่งใบงาน ม.2 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 1 ที่นี่

  ส่งใบงาน ม.2 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 2 ที่นี่

  ส่งใบงาน ม.2 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 3 ที่นี่

  ส่งใบงาน ม.2 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 4 ที่นี่

  ส่งใบงาน ม.2 นาฏศิลป์ หน่วยที่ 5 ที่นี่

 
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทรน้อย 2

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา สังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 article
วิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2