ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot


วิชา สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

วิชา สุขศึกษา

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย

 

 

 

หัวข้อ

 

 

วันที่

 

ใบความรู้/ใบงาน

 

เรื่อง 1.1 ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท

 

 

22 พ.ค. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ปฐมนิเทศ_ระบบประสาท (1).pdf

ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_ปฐมนิเทศ_ระบบประสาท.pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ปฐมนิเทศ_ระบบประสาท.pdf

 

เรื่อง 1.2 การดูแลระบบประสาท

 

29 พ.ค. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การดูแลระบบประสาท (1).pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การดูแลระบบประสาท.pdf

 

เรื่อง 1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ

5 มิ.ย. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ระบบต่อมไร้ท่อ.pdf

 

เรื่อง 1.4 การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

12 มิ.ย. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ.pdf

 

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ.pdf


 

เรื่อง 1.5 การเจริญเติบโตของตนเอง

  

19 มิ.ย. 63

 

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเจริญเติบโตของตนเอง.pdf


 

เรื่อง 1.6 การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

26 มิ.ย. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf

ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเจริญเติบโตของตนเอง.pdf

 

เรื่อง 1.7 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต

3 ก.ค. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต (1).pdf

ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต (1).pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต (1).pdf

 

เรื่อง 1.8 การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต

  

10 ก.ค 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต.pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต.pdf

 

 เรื่อง 1.9 การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 

 

17 ก.ค. 63

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง.pdf

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง.pdf

 

เรื่อง 1.10 ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 

  

24 ก.ค. 63 

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง.pdf 

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง.pdf

 

 
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทรน้อย 1

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1