ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


สารจากผู้อำนวยการ

สารจาก ผอ.jpg

 กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทรน้อยที่เคารพทุกท่านครับผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของรั้ว ขาว-ชมพู แห่งนี้ โรงเรียนไทรน้อยก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 56 โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยท่านพระครูพิทักษ์นนทเขต เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นอำเภอไทรน้อย เพื่อให้ลูกหลานในอำเภอไทรน้อยได้มีสถานที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียน ได้จัดกิจกรรม 55 ปี ศรีไทรน้อย ประกอบด้วย ในภาคเช้า เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา หางบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน ได้ยอดบริจาคทั้งหมด 1,172,932 บาท ส่วนในภาคค่ำ เป็นงาน 55 ปี   ศรีไทรน้อย ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนไทรน้อย มีกิจกรรมมุทิตาคารวะครู-อาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แด่คุณครูที่เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนไทรน้อย ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจครับ 

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน และลูก ๆ นักเรียนไทรน้อยทุกคนที่มีส่วนในการช่วยระดมทรัพยากรในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อไป

กิจกรรมของโรงเรียนไทรน้อยของเราในรอบปีที่ผ่านมา มีหลายกิจกรรมที่นักเรียนของเราไปสร้างชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะผลงานทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ วงโยธวาธิต ดนตรีไทย ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกไปเผยแพร่ผลงานที่ประเทศไต้หวัน รวมทั้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับชาติหลากหลายกิจกรรม ต้องขอชื่นชมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมจนได้รับเหรียญรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนไทรน้อยของเราและด้วยความก้าวหน้าของโรงเรียน ทั้งทางด้านกายภาพ วิชาการ และงานคุณธรรมนักเรียน ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนของเราได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เพื่อรับรองว่าโรงเรียนไทรน้อยของเราเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งผลการประเมินได้รับคำชมจากคณะกรรมการที่มาประเมินเป็นอย่างมากและคาดว่าโรงเรียนไทรน้อยจะผ่านการประเมินรับรองให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจริงๆแล้วในการพัฒนาโรงเรียนถึงแม้ไม่มีการประเมิน SCQA โรงเรียนก็ได้พัฒนาในด้านต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมการเรียนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 ได้แก่ เปิดโปรแกรมห้องเรียนเพชรไทรน้อย โปรแกรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการเรียนให้กับลูกๆ นักเรียนของเรา

ต้องขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านผู้ปกครองมีต่อเราและส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนไทรน้อยแห่งนี้ รั้วขาว-ชมพู ยินดีต้อนรับ และเราจะดูแลลูก ๆ นักเรียน “เราจะสอนลูกท่านให้เป็นคนดี” ตอบสนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสไว้ว่า “เป็นครูใช่ไหม ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” เพื่อให้เขาเป็นเยาวชนที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดทำคู่มือนักเรียนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน ผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานจากคู่มือนักเรียน เหมือนเป็นแผนที่นำทางในการใช้ชีวิตในโรงเรียนต่อไป

 

     นายรังสิมันต์  ยาละ 

                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย