ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot


เกียรติภูมิชาวไทรน้อย

     โรงเรียนไทรน้อยเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2507 ถึงปัจจุบัน มีอายุครบ 51 ปี

ความภูมิใจของเราไทรน้อยทุกคนคือเรามีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานรวม 6 คน

 

เด็กหญิงสร้อยหงษ์ มัณยานนท์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2531
 
นางสาวสายฝน  นรารัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2531
 
 เด็กหญิงดวงรัตน์  เชยชมวงษ์
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2542
 

นายภุชงค์  สินธนไพศาล

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2547
 

เด็กหญิงวรยา  สินธนไพศาล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2552
 
นายจีรวัตร์  โหง่นมณี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2556