ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot


คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนไทรน้อย

*******************************************************************************************************


นายสิทธิชัย   ดิษฐใจเย็น

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสาโรช   อุ่นเอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผ่อง   วงศ์ศิริประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาตรี   สุขศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวันชัย   ขัณฑวีระมงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนาถลดา   ทองหยวก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกาญจนวัฒน์   พันธ์ทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวณีรชา   สอนศิลป์

ผู้แทนครู

นายสุเดช   พิมลสวัสดิ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิชัย   นพสันติ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

นายภูไท   ชูช่วย

ผู้แทนศิษย์เก่า