ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝ่ายโสตฯ โรงเรียนไทรน้อย
bullettest

7 ก.ค. 60 ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดไทรใหญ่

   ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ รองผู้อำนวยการวรพล  ขอสกุลไพศาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนำขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดไทรใหญ่

ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

6 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

 6 ก.ค. 60 โรงเรียนไทรน้อยได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายให้กับวัดไทรใหญ่ในวันเข้าพรรษา

4 ก.ค. 60 ผอ.มอบเกียรติบัตรมารยาทไทย

 4 ก.ค. 60 ผอ.มอบเกียรติบัตรนักรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

26-30 มิ.ย. 60 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

 26-30 มิ.ย. 60 โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการแข่งขันวงโฟลก์ซอง ละครต่อต้านสิ่งเสพติด และการวาดภาพ

ก่อนหน้า123456ถัดไป
[Go to top]