ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot


กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

บุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

*******************************************************************************************************

 


นายมานะ   คงสามัคคี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางบุปผา   ทรัพย์สุทธิภาสน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรปรียา   ชัยสมตระกูล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภา   รมย์มาลี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพรมณี   พลลาภ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน   ชัยยะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัทรา   สุขสมแดน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช   กงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมิ่งขวัญ   ดวงแข

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวีณ์สุดา   วรพิบูลย์ศักดิ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกันย์สินี   โฆษิโรจน์หิรัญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธีระศักดิ์   ติงสะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์   ศิขิรัมย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี   สีระบุตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญวรา   ธูปแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวฐิติภัสร์   ธรรวิชัยศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

 

นางสาวนนทรี   ภูมิผิว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุวพร  ชีรัตน์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง