ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletครูต่างประเทศ
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา
bulletกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
bulletกลุ่มการบริหารงานงบประมาณแผนงานฯ
bulletกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
bulletกลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot


คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2561
วันที่ 07/10/2020   15:50:02

 

เลขที่คำสั่ง ชื่อคำสั่ง ดาวน์โหลด
006-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy ตามแนวทางการประเมิณผลนักเรียนนานาชาติ PISA  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
014-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบPreO-netชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษา2561

ดาวน์โหลด

019-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล

 ดาวน์โหลด

065-2561 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
146-2561 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561 ดาวน์โหลด
148-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
150-2651 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
150-2651 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ปี2561 ดาวน์โหลด
160-2651 แต่งตั้งกคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกาา 2561 ดาวน์โหลด
164-2651 แต่งตั้งเวรรักษาการร์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
165-2651 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไทรน้อยการวัดผลและประเมินผล การรู้การอ่าน (Reading Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
166-2561 แต่งตั้งครุที่ปรึกษาดูแลผู้ช้วยเหลือนักเรียนภาคที่2 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
167-2561 แต่งตีั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในดอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรราา พระบาทสมเด้จพระปรมินไรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิศร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2561 ดาวน์โหลด
171-2561 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ปฎิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรน้อยปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
173-2561 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลด
174-2561 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 และชั้งมัะยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

 

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ชุมนุม วันที่ 25/05/2022   11:56:04 article
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2563 วันที่ 07/10/2020   15:38:10
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2562 วันที่ 07/10/2020   15:47:37
ห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทย วันที่ 10/05/2020   09:47:09