ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝ่ายโสตฯ โรงเรียนไทรน้อย
bullettest


ผู้อำนวยการแสดงความยินดีให้กับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

   

  

  
ภาพกิจกรรมไทรน้อย

7 ก.ค. 60 ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดไทรใหญ่
ภาพกิจกรรม
6 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
4 ก.ค. 60 ผอ.มอบเกียรติบัตรมารยาทไทย
26-30 มิ.ย. 60 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย 60 วันสุนทรภู่
2 ธ.ค. 59 โรงเรียนไทรน้อย จัดกิจกรรมแปรอักษร เนื่องในวัน ปัญญาสมวาร(50 วัน)
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2558
โรงเรียนไทรน้อย จัดนิทรรศการการ
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนปี 2559
52 ปี ศรีไทรน้อย
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักกรีฑาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด
ผู้อำนวยการสุทธิชัย ดิษฐใจเย็น มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนไทรน้อยประจำปี2558
โรงเรียนไทรน้อย นำร่องนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แข่งขันกีฬาจังหวัดนนทบุรี
มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนไทรน้อย
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนไทรน้อย 2558
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทรน้อย
วันภาษาไทย
พิธีไหว้ครู "โรงเรียนไทรน้อย"
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
พิธีมอบทุนการศึกษาโดย พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ
ยินดีต้อนรับ นายสุทธิชัย ดิษฐใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
ภาพกิจกรรม